การ Workshop แผนธุรกิจ

การ Workshop แผนธุรกิจ และระดมสมองเพื่อเพิ่มไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา