พบผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ 

พบผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์  และการหาแนวทางการยืดอายุ การนำซองกันชื้นใส่ลงในบรรจุภัณฑ์  รวมถึงแนวทางการเข้าพบนักโภชนาการ และการทำแผนธุรกิจ