การอบรมสัมมนา เทคนิคการจัดการงบการเงินอย่างมีคุณภาพ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ การอบรมสัมมนา เทคนิคการจัดการงบการเงินอย่างมีคุณภาพ  โดย อาจารย์ภานุวีร์ ไชยศรี  ห้องประชุมวิทยา นงลักษณ์ นักศึกษาชมรมผู้ประกอบการ