การร่วมงาน Startup Thailand 2017

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ การร่วมงาน Startup Thailand 2017 หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาชมรมผู้ประกอบการ