Welcome

อาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้เข้าพบ รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร) เพื่อนำขนมเปี๊ยะไปตรวจหาค่าต่างๆเพื่อยืดอายุขนมและขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ.ชั้น 3 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ... See MoreSee Less

View on Facebook

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง2ท่าน และทีมงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ได้มาให้ความรู้ในด้าน IT และนวัตกรรมต่างๆ ให้กับนักศักษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา Innovation Startup Thailand "สตาร์ทอัพสายพันธ์ใหม่ๆ ใครๆก็ส่งของได้" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพงศ์ศักดิ์ - วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา และ สกอ. ที่มาให้คำแนะนำและให้คำชื่นชมในการนำเสนอธุรกิจของผู้ประกอบการ CASUBI การดำเนินงานรอบ 360 วัน ... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook